xvideos2.com

very sexy video

xnxx

Central

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 Download ประกาศแบบ PDF คลิ้กที่ประกาศรับสมัคร (หน้าแรก)   หรือที่นี่

--แบบสอบถามหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา--

 

       รายละเอียดหลักสูตร   สาขาวิชา
  คณะนิติศาสตร์  - กฎหมายภาษีอากร (01) (ทางคณะแจ้งงดรับสมัคร) เอกสารงดรับ นศ.
 - กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (02)
 - กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (03)
 - กฎหมายธุรกิจ (05)
 - กฎหมายมหาชน (06)
 - กฎหมายระหว่างประเทศ (07)
 - บริหารงานยุติธรรม (09)
 
  คณะรัฐศาสตร์ (80)  
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (48)  
  คณะเศรษฐศาสตร์ (90)  
 
  คณะศึกษาศาสตร์  - เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรการเรียนรู้ (37)
 - การบริหารการศึกษา (47)
 - นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (44)
 - การสอนภาษาไทย (61)
 - การสอนภาษาอังกฤษ (59)
 - การประเมินและการวิจัยการศึกษา (41,54)
 - วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (39)
 - คณิตศาสตรศึกษา (62)
 - จิตวิทยา (การปรึกษา 43, อุตสาหกรรมและองค์การ 52)
 - พละศึกษาและกีฬา (38)
 - การศึกษาพิเศษ (57)
 
  คณะสื่อสารมวลชน  - นิเทศศาสตร์ (34)
 
  คณะบริหารธุรกิจ (10)  
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - บริหารสาธารณสุข (78)
 
  คณะมนุษยศาสตร์  - ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (25)
 
  คณะวิทยาศาสตร์  - เคมีประยุกต์ (70)
 - ชีววิทยา (71)
 - คณิตศาสตร์ (72)
 - ฟิสิกส์ (73)
 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (36)
  ปริญญาเอก เคมีประยุกต์ (91)  
  ปริญญาเอก ชีววิทยา (92)  
 

 

 [กดที่นี่] สมัครทาง Internet (19 ธ.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567)

 

 

📍📍รับสมัคร ป.โท📍📍
ภาคปกติและภาคพิเศษ (เปิดปีละครั้ง)
เรียนที่ ราม1 หัวหมาก
ปีการศึกษา 2567
เริ่มรับสมัครทาง Internet
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มี.ค.2567
*ค่าสมัคร 500.-บาท
*ทุกสาขาวิชาเป็นภาคพิเศษ
หน่วยกิตละ 1,500.-บาท จะมีเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาคปกติ
หน่วยกิตละ 1,000.-บาท
*สอบเข้า (มาสอบที่ ราม1)
-คาบเช้า สอบเกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้น
ในสาขาที่สมัคร
-คาบบ่าย สอบภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้น
*เทอมละ 2 หมื่นกว่าบาท ทุกสาขาวิชา
(จ่ายเป็นเทอม ไม่มีผ่อนจ่าย)
*การชำระค่าเทอม
-เทอมแรกดำเนินการที่มหาวิทยาลัย
เป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค/บัตรเครดิต
(แล้วแต่สถานการณ์)
-เทอมถัดไปดำเนินการทาง internet
เป็นระบบ QR CODE
(ตัดเงินจากบัญชีธนาคาร)
*ตลอดหลักสูตรประมาณ 1 แสนบาท + -
*เรียน 2 ปี (4 เทอม)
*ต้องเข้าชั้นเรียน ที่ ราม1 หัวหมาก
*แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เลือกในชั้นปีที่2
*เรียนนอกเวลาราชการ
(บางสาขาวิชา เรียนเย็นของวันธรรมดา
บางสาขาวิชา เรียนเสาร์และอาทิตย์)
*ณ วันสมัคร ยังไม่ใช้เอกสาร/หลักฐานใดๆ
แต่จะใช้ในวันที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาใหม่ ป.โท วันที่ 8-9 มิ.ย.2567
🎀หากเป็น บล็อคคอร์ส หรือ โครงการพิเศษ
หรือ ต่างจังหวัด จะแยกกันรับสมัครกับเพจนี้
ให้ติดต่อที่ คณะ/โครงการ (เข้าเว็บไซค์ของ
คณะอาจมีข้อมูล)
🎀รายละเอียดการเปิดรับสมัคร/
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/
ลิ้งค์สมัคร
http://www.grad.ru.ac.th/index.php/th/admission/center
ข้อแนะนำ
** ชำระเงิน ด้วย QR CODE
หากเป็นวันสุดท้ายของกำหนดชำระเงิน
ได้ไม่เกินเวลาประมาณ 21.30 น.
🧨🧨** เมื่อชำระเงิน​แล้ว​ (ไม่ต้องส่งสลิป)​
ภายใน 3 วันทำการ
(ไม่นับวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์)
ให้นักศึกษา เข้าพิมพ์ใบเสร็จ ซึ่งจะเป็น
บัตรประจำตัวสอบ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/users/index.jsp
** ดำเนินการด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์
หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ
** ไม่ดำเนินการในวันสุดท้ายหรือ
ใกล้ระยะเวลาที่ระบบปิด
☎️☎️☎️
-------
สอบถามเพิ่มเติม : ในวันเวลาราชการ
หน่วยรับสมัครและลงทะเบียน
ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 023108563
คณะนิติศาสตร์ 023108188
คณะบริหารธุรกิจ 023108000ต่อ2109
คณะมนุษยศาสตร์ 023693667
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 023108933
คณะวิทยาศาสตร์ 0982752797
คณะศึกษาศาสตร์ 023108335
คณะเศรษฐศาสตร์ 023108522
คณะรัฐศาสตร์ 023108469
คณะสื่อสารมวลชน 023108978
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 023108928
FB : รับสมัครและลงทะเบียน ป.โท
ส่วนกลาง ม.รามคำแหง https://www.facebook.com/graduateramkhamhaeng
#รับสมัคร #ปริญญาโท #รามคำแหง
#ปีการศึกษา2567 #สมัคร #เรียน
#คณะ #ราม1 #หัวหมาก

 

 

 


 

ส่วนกลาง สาขวิทยฯ โครงการพิเศษ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Graduate School Ramkhamhaeng University

อาคารท่าชัย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 : Thachai Building, Ramkhamhaeng Road, Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240

หมายเลขโทรศัพท์ -คลิ๊กที่นี่- Email : graduate@ru.ac.th

Official Website : www.grad.ru.ac.th 

teens anal sex outdoors
khosra xxx teen sex video ffm squirt and cum girlfriend surprise share
realpornfilms.com
xxxteenhub.info romanporn.com xxxmeri.com hotporntub.info asianpornxxx.info hdxxxporn.club
pornmalaysia.com sextresss.xyz duvpornxxx.com toutpornxxx.org xpornpalace.com hubpornindian.info
Hot sex film Free porn tube Hd porn Xxx clips
pornominutes.net adultpornmovie.ws eniporn.com
sex video
hpornvideo.com
Hd sex tube

xhaloporn

Porn tube videos