ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน
รายละเอียด
สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียด ตามนี้
1.ประกาศสำนักการศึกษาเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2552
วันที่ลงข่าว: 06 มกราคม 2552

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ. 1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241 อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 02-3108560-5