ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบฟอร์มในการส่งข้อเสนอการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - link สถาบันวิจัยและพัฒนา
  - 
คู่มือต่าง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  
คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้
  - คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
  - คู่มือการให้บริการงานวิจัย ด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย


ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการให้ทุนเสนอผลงานทางวิชาการแก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2560

ประกาศสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ภาพประกาศเกียรติคุณยกย่องอาจารย์ เกี่ยวกับงานวิจัยและสร้างสรรค์
   -ปีการศึกษา 2561 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62)
   - ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 62 - มิ.ย. 63)


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Graduate School Ramkhamhaeng University

2086 อาคารท่าชัย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3108560-65 หมายเลขโทรสาร 02-3108553

Official Website : www.grad.ru.ac.th I Email : graduate@ru.ac.th 

teens anal sex outdoors
khosra xxx teen sex video ffm squirt and cum girlfriend surprise share
realpornfilms.com
xxxteenhub.info romanporn.com xxxmeri.com hotporntub.info asianpornxxx.info hdxxxporn.club
pornmalaysia.com sextresss.xyz duvpornxxx.com toutpornxxx.org xpornpalace.com hubpornindian.info
Hot sex film Free porn tube Hd porn Xxx clips
pornominutes.net adultpornmovie.ws eniporn.com
sex video
hpornvideo.com
Hd sex tube

xhaloporn

Porn tube videos